• Facebook
 • Google+
 • Blog
 • Instagram

O mnie

Dzień dobry! Poznajmy się!

Mam na imię Karolina. Pochodzę z Cieszyna, jednak w rodzinnych stronach bywam niezbyt często. Ciągnie mnie w świat, dlatego od wielu lat podróżuję.

Z wykształcenia jestem etnologiem i antropologiem kultury. Obecnie zajmuję się pracą badawczą w ramach przygotowywanej pracy doktorskiej dotyczącej relacji społeczno-politycznych i kulturowych związanych z rozwojem turystyki na Nowej Kaledonii. Od wielu lat interesuję się także edukacją międzykulturową. Jestem trenerką oraz wolontariuszką w organizacji AFS Polska.

Karolina Kania
Deepak BhagyaData urodzenia: 24 MARCA 1992
Numer telefonu: +48 692 408 747
Blog: www.ethnopassion.pl
E-mail: kontakt@karolinakania.pl


CURRICULUM VITAE


Doświadczenie

 • 11.2015-11.2018

  Doktorantka @ PSL Research University, Paryż, Francja

  Kontrakt badawczy przyznany przez COMUE PSL w Paryżu, w ramach którego przygotowuję rozprawę doktorską dotyczącą relacji społeczno-politycznych i kulturowych na Nowej Kaledonii (w gminach Bourail oraz Ile des Pins). Projektowanie, planowanie i przeprowadzanie badań naukowych; analiza dokumentów archiwalnych oraz literatury.

 • 08.2015-08.2016

  Trenerka edukacji międzykulturowej @ Roeland vzw

  Projektowanie oraz przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży na obozie językowym w Sutton Valence w Wielkiej Brytanii, zorganizowanym przez belgijską organizację Roeland we współpracy z AFS Intercultural Programs.

 • 08.2015-01.2016

  Koordynatorka Programu Goszczenia @ Funacja im. ks. Siemaszki, Kraków, Polska

  Zarządzanie programem goszczenia: opieka nad uczniami goszczonymi w Polsce w ramach programu AFS; nadzór nad przebiegiem programu goszczenia: rozwiązywanie spraw kryzysowych, kontakt z rodzinami goszczącymi, monitorowanie od strony merytorycznej przygotowań seminariów dla uczniów goszczonych oraz spotkań dla rodzin goszczących; kontakt z krajami wysyłającymi (kontakt z pracownikami biura i poprzez nich z rodzinami naturalnymi) głównie za pomocą systemu Global Link (przesyłanie aplikacji, support cases, travel waivers); kontakt z wolontariuszami: wyjaśnianie nieporozumień, motywowanie, przygotowywanie zgód na wyjazdy/podróże.

 • 12.2014-06.2015

  Asystentka osoby niepełnosprawnej @ EHESS, Paryż, Francja

  Praca z włoską studentką - pomoc w organizacji pracy indywidualnej; tutorat.

 • 03.2013-06.2013

  Asystentka w projekcie “Stereotýpek v nás” @ Multikulturní centrum Praha, Praga, Republika Czeska

  Współprowadzenie szkoleń z zakresu edukacji międzykulturowej w czeskich liceach.

Edukacja

 • 2015-obecnie

  EHESS, Paryż, Francja studia doktoranckie

  Studia doktoranckie z zakresu Etnologii i Antropologii Społecznej w École des hautes études en sciences sociales w Paryżu.

 • 2015-obecnie

  UW, Warszawa, Polska studia doktoranckie

  Studia doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

 • 2013-2015

  EHESS, Paryż, Francja studia magisterskie

  Studia magisterskie z Etnologii i Antropologii Społecznej w École des hautes études en sciences sociales w Paryżu. Wynik bardzo dobry.

 • 10.2013

  EFIL, Bruksela, Belgia Training for Trainers

  Szkolenie dla trenerów edukacji międzykulturowej zorganizowane przez European Federation for Intercultural Learning.

 • 10.2012-06.2013

  UK, Praga, Republika Czeska wymiana Erasmus

  Stypendium w ramach program LLP/Erasmus na studia w Uniwersytecie Karola w Pradze.

 • 2010-2013

  UŚ, Katowice, Polska studia licencjackie

  Studia licencjackie z Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Entologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wynik celujący.

 • 09.2009-06.2010

  LP2I, Jaunay-Clan, Francja wymiana międzykulturowa

  Wymiana w Lycée Pilote Innovant International w Jaunay-Clan; Terminale L, matura francuska, mention Assez Bien.

Kluczowe kompetencje

Trenerka ICL
99%
Język francuski
Antropolog
89%
Język angielski
Blogerka
79%
Język czeski

Portfolio

Moje najciekawsze działania


piątek, 11 sierpnia 2017

Badania terenowe na Południowym Pacyfiku


Od trzech lat prowadzę badania terenowe na Nowej Kaledonii. Najpierw do pracy magisterskiej, obecnie do doktoratu. Coś, co od początku studiów etnologicznych, jest moją pasją, półtora roku temu stało się również pracą. Przygotowując rozprawę doktorską, w terenie mam spędzić co najmniej rok.

W czasie pobytów na Nowej Kaledonii, poprzez prowadzenie wywiadów, obserwacji, a także możliwość dzielenia zwyczajnej codzienności z moimi gospodarzami, zbieram materiał badawczy, który poddam analizie po powrocie do Europy. 

Czym dokładnie się zajmuję? Ogólnie - kwestiami związanymi z rozwojem turystyki na Nowej Kaledonii. Bardziej szczegółowo - konfliktami społeczno-kulturowymi, które pojawią się w czasie realizacji przedsięwzięć turystycznych, a także strategiami społeczności lokalnych wobec turystyki. 

Czas spędzony na Nowej Kaledonii dzielę między Ile des Pins, Bourail, Numeę, a także kilka innych miejsc na wyspach archipelagu, starając się jak najlepiej wykorzystać pobyt na moich wyspach spokoju, w pełni ciesząc się każdą chwilą.


czwartek, 10 sierpnia 2017

Prelekcje podróżnicze


Od kilku lat prowadzę prelekcje w ramach różnych festiwali oraz spotkań podróżniczych odbywających się w różnych miejscach w Polsce. Brałam udział w Tarnogórskich Dniach Kultury Podróżniczej w Tarnowskich Górach, w Święcie Herbaty w Cieszynie. Opowieściami z podróży dzieliłam się w ramach slajdowisk Trawersu oraz spotkań organizowanych przez TKN Wagabunda na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W lutym 2016 oraz 2017 roku miałam przyjemność podzielić się moimi podróżniczymi doświadczeniami podczas Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij.
Zdjęcia: eGryfino.pl

środa, 9 sierpnia 2017

Warsztaty z edukacji międzykulturowej dla stażystów banku Credit Suisse


7 października 2016 roku miałam szansę przeprowadzić szkolenie z edukacji międzykulturowej dla stażystów banku Credit Suisse we Wrocławiu. Stażyści ze Szwajcarii przyjechali do Polski na trzy miesiące i w tym roku, dzięki mieszkaniu u polskich rodzin goszczących, mieli szansę - poza odbyciem praktyk zawodowych - poznać polską kulturę od kuchni.

Pobyt Szwajcarów koordynowany był przez pracownika AFS Intercultural Programs Switzerland, a warsztaty, które przeprowadziłam, były jednym z elementów projektu przygotowanego wspólnie przez AFS oraz Credit Suisse.

W czasie szkolenia omówione zostały międzykulturowe aspekty pobytu stażystów w Polsce. Porozmawialiśmy o oczekiwaniach i obawach, a także o wyzwaniach, które napotkają (kwestie związane z pobytem u rodzin goszczących, procesem adaptacji i problemami z komunikacją).

wtorek, 8 sierpnia 2017

Wolontariuszka AFS oraz członkini EFIL European Pool of Trainers


W 2008 roku wzięłam udział w wymianie międzykulturowej do Francji, która - mogę to dzisiaj szczerze przyznać - zmieniła moje życia. Wymiana została zorganizowana przez AFS Intercultural Programs - największą na świecie opartą na wolontariacie organizację zajmującą się wymianami edukacyjnymi dla młodzieży. Od stycznia 2012 roku jestem wolontariuszką AFS. Działam zarówno na poziomie lokalnym w Stowarzyszeniu AFS Polska Programy Międzykulturowe, jak i międzynarodowym (byłam wolontariuszką w praskim oddziale AFS Mezikulturní programy w Republice Czeskiej oraz w paryskim oddziale AFS Vivre Sans Frontière we Francji).


Od maja 2014 roku jestem trenerką edukacji międzykulturowej w European Federation for Intercultural Learning European Pool of Trainers.
Działając w grupie trenerskiej EFIL EPoT mam szansę prowadzić międzynarodowe szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy AFS oraz dla szerszej publiczności.

poniedziałek, 7 sierpnia 2017

Producentka telewizji festiwalowej w ramach Przeglądu Filmowego Kino na Granicy


Od 2011 do 2015 roku byłam producentką telewizji festiwalowej TV KnG/KnH w ramach Przeglądu Filmowego Kino na Granicy, odbywającego się w długi weekend majowy w Cieszynie. Od 16. edycji przeglądu w 2014 roku byłam również koordynatorką ekipy telewizyjnej.

Do moich zadań należało:

 • Zarządzanie zespołem
 • Planowanie i organizacja działań
 • Przeprowadzanie wywiadów z zaproszonymi gośćmi

niedziela, 6 sierpnia 2017

Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu Ethnology Without BordersW kwietniu 2012 roku, wraz z trójką przyjaciół, zorganizowałam The 1st International Convention for Ethnology and Cultural Anthropology Students from Central Europe ”ETHNOLOGY WITHOUT BORDERS”. 

Zjazd Etnologów  odbył się od 14 do 16 kwietnia 2012 roku w Cieszynie i skupił ponad 200 studentów z szesnastu różnych ośrodków naukowych z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry). W ramach "Ethnology Without Borders" odbyła się konferencja naukowa, prezentacja każdego z ośrodków akademickich, z którego pochodziły delegacje, warsztaty etnologiczne, a także folkowa i afrykańska impreza w klubie studenckim Panopticum.

Dotychczas odbyło się 5. edycji wydarzenia: 
II edycja: Kraków-PL, III edycja: Budapeszt-HU, IV edycja: Warszawa-PL, V edycja: Szeged-HU.
VI edycja planowana jest w Bratysławie.
Celem Zjazdu było zacieśnianie kontaktów i rozwijanie współpracy między studentami i ośrodkami akademickimi, zarówno w Polsce, jak i za granicą, w tym także współpracy międzyuczelnianej w ramach programów MOST i ERASMUS. Pragnęliśmy również zachęcić studentów do wyjazdów w ramach tych programów. Naszym celem było także promowanie Grupy Wyszehradzkiej w Polsce i w Europie, zachęcenie do refleksji o wielokulturowości, roli granic w kształtowaniu różnic kulturowych, zainicjowanie wspólnych, międzyuczelnianych studenckich badań naukowych, a także ukazanie perspektyw zawodowych (naukowo-badawczych) przyszłym absolwentom etnologii. Spotkanie było także okazją do poznania kultury Cieszyna, regionu Śląska Cieszyńskiego i Beskidów.

Moje zadania w ramach projektu:

 • Koordynowanie grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego: Small Grant No. 11140108 (budżet projektu: 30 000 zł)
 • Koordynowanie pracy zespołu organizującego wydarzenie, składającego się z czterech osób
 • Kontakt z uczestnikami
 • Kontakt z partnerami
 • Sekretarz redakcji przygotowywanej na Zjazd publikacji zawierającej wystąpienia studentów i pracowników naukowych biorących udział w konferencji


Umiejętności

Co mogę dla Ciebie zrobić


Warsztaty z edukacji międzykulturowej

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z edukacji międzykulturowej (przykładowe tematy: stereotypy i uprzedzenia, dyskryminacja, prawa człowieka, aktywność obywatelska).

Badania i analizy

Projektowanie, planowanie i przeprowadzenie badań etnograficznych. Analiza wyników badań, prezentowanie wniosków (przygotowywanie raportów i prezentacji).

Prelekcje podróżnicze

Przeprowadzenie spotkania związanego z moimi podróżniczymi doświadczeniami z Paryża, Nowej Kaledonii, wyspy Reunion. Opowieści dostosowuję do grupy odbiorców i interesującej ich tematyki.

Kontakt

Skontaktuj się ze mnąAdres e-mail

kontakt@karolinakania.pl


Numer telefonu

+48 692 408 747